Konkurs za prijem radnika

KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo raspisuje Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme. Referent za izdavanje poslovnih prostora, Uposlenik na parking prostoru - Inkasant, Rekviziter, Operater tonskog sistema.

1. Referent za izdavanje poslovnih prostora -1 izvršilac - VSS ili VŠS Bakalaureat
2. Uposlenik na parking prostoru - Inkasant - 1 izvršilac - SSS III ili IV stepen
3. Rekviziter - 1 izvršilac-SSS III ili IV stepen
4. Operater tonskog sistema - 1 izvršilac SSS - tehničkog smjera / Muzička škola, IV ili III stepen – SSS, KV

Javni konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja (31/12/2021) u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, na internet stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" i na internet stranici Preduzeća.

Preuzmite kompletan Javni konkurs za prijem radnika (.pdf)
Preuzmite: Poslovnik o radu komisije

Preuzmite pitanja za pisemni ispit:

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

v.d. Direktor

Damir Petrinić
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: damir.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page