Javni oglas za prijem radnika

KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do 1 godine. PR Centra Skenderija (1 izvršilac) i Operater tonskog sistema (1 izvršilac).

1. PR Centra Skenderija - 1 izvršilac - VSS društvenog ili pravnog smjera - VII stepen
2. Operater tonskog sistema - 1 izvršilac SSS - tehničkog smjera / Muzička škola, IV ili III stepen – SSS, KV

Javni konkurs je objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje", na web stranici KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo (www.skenderija.ba) i internet stranici Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" i Registru javnih oglasa o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo.

Javni konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objave (27/10/2022) u dnevnim novinama.

Preuzmite kompletan Javni oglas za prijem radnika (.pdf)

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Damir Petrinić
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: damir.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page