INTERIO 2022

Slijedeći svoj cilj, od davne 1978. godine, da pruži podršku unaprjeđenju i razvoju jedne od najperspektivnijih grana privrede u BiH - drvne industrije - naročito proizvodnje namještaja, te povezivanju domaćih i inostranih privrednika i krajnjih korisnika, KJP Centar Skenderija d.o.o. / Sarajevski Sajam će održati 38. Izdanje Međunarodnog specijalizovanog sajma namještaja, unutrašnjeg i vanjskog  uređenja, te prateće djelatnosti „INTERIO“ od 17. do 20.03.2022. godine.

Kontakt: Amela Okan (Projekt menadžer)

Tel/fax: +387 33 226-612
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

» Prijavni materijali     » Application forms

Više informacija o Sajmu na: interio.skenderija.ba

» Fotografije sa Sajma: Interio 2021, Interio 2019, Interio 2018Interio 2017Interio & Exterio 2015, Interio & Exterio 2014, Interio 2013 «

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

v.d. Direktor

Damir Petrinić
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: damir.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page