Sarajevski Sajam


Centar "Skenderija" – Sarajevski Sajam se bavi organizacijom međunarodnih sajamskih manifestacija od 1970. godine, po čemu Sarajevo postaje poznato kao "Sajamski grad". 

Na lijevoj obali rijeke Miljacke, davne 1499. godine, sandžakbeg Skeder-paša sagradio je trgovački centar sa 11 dućana i odmorištem. Na mjestu Skender – pašine zaostavštine 1969. godine izgrađen je moderan višenamjenski objekat Centar „Skenderija”. 1970. godine Centar „Skenderija” - Sarajevski Sajam organizuje svoju prvu sajamsku manifestaciju Međunarodni sajam turizma i sporta. Od tada do danas uspješno je realizovano oko 500 međunarodnih specijalizovanih sajmova iz svih oblasti privrede. 

Sarajevski Sajam danas organizuje 12 specijalizovanih sajamskih manifestacija na 17.000 m2 kvadratnih izložbenog prostora. Svojim kvalitetom, sajamske manifestacije zauzimaju veliki značaj u privrednim dešavanjima ovog dijela Evrope. Godišnje preko 1500 izlagača i suizlagača, prezentuju svoje proizvode i usluge na sajmovima koje posjećuje preko 200.000 posjetilaca. Zahvaljujući dugogodišnjoj uspješnosti, organizaciji i realizaciji ovih manifestacija te stečenom ugledu i renomeu, Sarajevski Sajam je član UFI i EASE.

Pogledajte selekciju fotografija sajmova u CS u proteklih nekoliko godina:


Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page