Sarajevski Sajam / Za izlagače


U samom centru Sarajeva, na lijevoj obali rijeke Miljacke smješten je Centar „Skenderija“ koji uspiješno egzistira od 29.11.1969. godine. U okviru svojih mnogobrojnih, različitih privrednih, kulturnih i sportskih djelatnosti Skenderija se već punih 45 godina bavi organizacijom međunarodnih specijalizovanih sajamskih manifestacija. Na prostoru od 70.000 m2 nalaze se višenamjenske dvorane u kojima se tokom čitave godine organizuju razne sportske, kulturne i sajamske manifestacije, te trgovački centar “Privredni grad“.

Prostori koje se koriste za organizaciju sajmova u CS:

Dvorana "Mirza Delibašić" je višenamjenski prostor. Koristi se za organizaciju sajamskih manifestacija, kao sajamsko-izložbeni prostor površine 2.898 m2. Dimenzije dvorane su 63x46m a visina 13m. Dvorana je povezana sa foajeima koji se mogu također koristiti za organizovanje izložbenih programa manjeg obima. Dvorana D1 je višenamjenski prostor dimenzija 40x22m, koji se otvaranjem portala između dvije dvorane može povezati u jednu cijelinu sa Dvoranom D2 dimenzija 28x20m. Dvorana "Mirza Delibašić" i dvorane D1 i D2 se lako povezuju u jedinstvenu sajamsku cijelinu

Navedene dvorane su renovirane i opremljene najsavremenijom opremom (rasvjeta, klimatizacija i razglas), tako da pružaju odlične uslove svim korisnicima.

Vanjski izložbeni prostor je prostor na Platou Centra Skenderija, koristi se kao sajamsko-izložbeni prostor površine 10.000 m2. Za navedeni prostor moguće je prema potrebi instalirati električnu energiju i priključak vode.

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page