Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2024. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar „Skenderija“ d.o.o., utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj:  39/14), te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH 59/22.

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:

  • Predmet nabavke ( vrsta roba, usluga, radova),
  • Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN),
  • Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke,
  • Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke,
  • Okvirni datum pokretanja postupka,
  • Okvirni datum zaključenja ugovora,
  • Izvor finansiranja.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama.

U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. vršili su planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2024. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/ (pod "Naziv ugovornog organa" izabrati KJP Centar Skenderija d.o.o.)
Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo: https://anticorrupiks.com/registar-javnih-nabavki (pod "Institucija" izabrati KJP Centar Skenderija d.o.o.) 

Preuzmite kompletan Plan javnih nabavki za 2024. godinu (.pdf)

 

RB Naziv predmeta nabavke Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN) Procijenjena vrijednost Vrsta postupka
Robe
1 Nabavka računarske opreme 30230000-0 (Kompjuterska oprema) 26.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
2 Nabavka Wireless opreme za Dom Mladih i Dvoranu "Mirza Delibašić" 32420000-3 (Mrežna oprema) 6.000,00 Direktni sporazum
3 Kancelarijski materijal 22800000-8  (Papirni ili kartonski
registratori, knjigovodstvene
knjige, uvezi, obrasci i drugi
štampani kancelarijski
materijal)
15.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
4 Alkoholna pića LOT 1
Bezalkoholna pića LOT 2
15911000-7 (Alkoholna pića) 15980000- 1 (Bezalkoholna pića) 200.000,00 Otvoreni postupak (okvirni sporazum)
5 Nabavka kancelarijskog namještaja i inventara za ugostiteljstvo 39130000-2  (Kancelarijski namještaj)  39310000-8   (Ugostiteljska oprema) 35.000,00 Konkurentski postupak  ( okvirni sporazum)
6 Ugostiteljski artikli, i potrošni materijal 39220000-0 potrepštine za
ugostiteljstvo)
8.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
7 Građevinski materijal  44110000-4 (Građevinski materijali) 44510000-8 (Alat) 50.000,00 Otvoreni postupak ( Okvirni sporazum) 
8 Vodomaterijal  39370000-6 (Vodovodne instalacije) 44511000-5 (Ručni alat) 40.000,00 Otvoreni postupak ( Okvirni sporazum) 
9  Elektro materijal 31681410- (Električni materijali) 45.000,00 Otvoreni postupak ( Okvirni sporazum) 
10 Mašinski materijal 44115200-1 materijal za grijanje  34913000-0 razni rezervni dijelovi 15.000,00 Otvoreni postupak ( Okvirni sporazum) 
11 Sanitarna oprema  39715300-0 ( sanitarna oprema) 10.000,00 Otvoreni postupak ( Okvirni sporazum) 
12 Štampani materijal 22000000-0 (Štampani
materijal i srodni proizvodi)
 
49.900,00 Otvoreni postupak ( Okvirni sporazum) 
13 Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje 39830000-9 (Proizvodi za čišćenje) 25.000,00 Otvoreni postupak  (okvirni sporazum)
14 Goriva, maziva i lož ulje  09100000-0 (Goriva) 09135100-4 (Lož ulje) 35.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
15 Nabavka plina, kisika, acetilena, CO2 44612100-4 (Plinske boce); 24111900-4 (Kisik); 24321115-9 (Acetilen) 3.000,00 Direktni sporazum
16 Nabavka akumulatora, agregata i baterija LOT 1
GEL akumulatori 12 V 50 Ah  c10 istosmjernog napona za zaštitu trafo stanica LOT 2
31400000-0  (Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije) 31431000-6 (Olovni akumulatori) 12.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
17 Radna  odjeća  za radnike  18100000-0 (Radna odjeća) 20.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
18 Nabavka hidranata i hidrantske opreme LOT 1
Nabavka protivpožarne opreme LOT 2
Nabavka detektora požara LOT 3
44482200-4 (Vatrogasni hidranti)
35111400-9 (Protivpožarna oprema)
44480000-8 (Razna oprema za protupožarnu zaštitu)
18.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
19 Nabavka LED panela za Privredni grad 31681410-0 (Električni materijali) 3.000,00 Direktni sporazum
20 Nabavka reklamnog vanjskog osvjetljenja 31523100-9 (Reklamna neonska svjetla) 16.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
21 Audio oprema i scenska rasvjeta  32321200-1 (Audiovizuelna oprema) 60.000,00 Otvoreni postupak  (okvirni sporazum)
22 Nabavka dodatnih elemenata za klizalište 37411200-4 (Oprema za klizanje i hokej na ledu) 50.000,00 Otvoreni postupak(okvirni sporazum)
23 Nabavka ukrasne dekoracije za zimsku čaroliju  39298500-2 ( Ukrasi) 50.000,00 Otvoreni postupak(okvirni sporazum)
24 Nabavka mobilijara za plato Centra Skenderija  39110000-6 Sjedalice i stolice i srodni proizvodi i pripadajuči dijelovi 40.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
25 Nabavka monoetilenglikola 24322310-3 (Etilen glikol) 3.000,00 Direktni sporazum
26 Nabavka dodatne štand opreme 43327000-1 (Montažna oprema) 200.000,00 Otovreni postupak (okvirni sporazum)
27 Nabavka materijala za sajamske stolove (iverica, nogare, i drugi sitni materijal, rezanje, kantiranje) 39120000-9 (Stolovi, ormari, radni sto i police za knjige) 6.000,00 Direktni sporazum
28 Ugostiteljski artikli, i potrošni materijal 22462000-6 (Promotivni materijal) 4.000,00 Direktni sporazum
29 Nabavka pagoda 39522530-1 (Šatori) 6.000,00 Direktni sporazum
30 Nabavka itisona i podloga 44112200-0 (Podne obloge) 60.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
31 Nabavka novina i časopisa 22200000-2 (Novine, stručni časopisi, periodične publikacije, časopisi) 2.000,00 Račun
32 Nabavka poklona, suvenira 18530000-3 (Darovi i priznanja) 6.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
33 Nabavka ručnih radio stanica 32344230-7 (Radiostanice) 2.200,00 Direktni sporazum
34 Nabavka opreme za video nadzor 32323500-8 (Oprema za
video nadzor)
6.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
35 Nabavka aluminijskih portala za atrij Privrednog grada 44200000-2 (Konstrukcijski proizvodi) 12.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
36 Nabavka garažnih vrata 44221240-9 (Garažna vrata) 8.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
37 Nabavka zaštitne ograde 34928320-7 (Zaštitne ograde) 6.000,00 Direktni sporazum
38 Nabavka stakla 14820000-5 (Staklo) 3.000,00 Direktni sporazum
39 Nabavka i ugradnja zavjesa za dvoranu "Mirza Delibašić" 39515100-6 (Zavjese) 100.000,00 Otvoreni postupak 
40 Nabavka i ugradnja LED rasvjete za dvoranu "Mirza Delibašić" 31000000-6  ( rasvjeta) 395.000,00 Otvoreni postupak 
41 Nabavka i ugradnja LED rasvjete za dvorane D1 i D2 31000000-6 (rasvjeta) 80.000,00 Otvoreni postupak 
42 Nabavka i ugradnja sistema vatrodojave 31625200-5 (Protupožarni alarmni sistemi) 250.000,00 Otvoreni postupak 
43 Nabavka i ugradnja parketa za sportske dvorane 44112240-2 (Parket) 220.000,00 Otvoreni postupak 
44 Nabavka sportskog mobilijara i rekvizita  37400000-2 ( Proizvodi za sport i oprema) 25.000,00 Otvoreni postupak  (okvirni sporazum)
45 Nabavka i ugradnja alubond obloge i nosive konstrukcije za oblogu na ogradnom dijelu Atrija i ulaza u Privredni grad  44212381-3 (Obloge); 44210000-5 (Konstrukcije i dijelovi  konstrukcija) 30.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
46 Nabavka i ugradnja električnih toplotnih zavjesa za Privredni grad 39721310-8 (Generatori toplog vazduha) 12.000,00 Konkurentski postuak 
47 Nabavka i ugradnja odvodnih kanalica 44115100-0 (Kanali) 6.000,00 Direktni sporazum
48 Nabavka unutrašnjiih  zidnih pregrada od metalnog stakla 44112300-1 ( pregrad) 15.000,00 Otvoreni postupak 
49 Nabavka  baterija za bežični mikrofon   31440000-2 ( baterije) 2.000,00 Direktni sporazum
50 Ljepljive trake za podne prostirke   301994000-4 (papir premazan ljepilom) 500,00 Račun
51 Metalalni podupirači  /pojačivači konstrukcije  14700000-8 (obične kovine) 10.000,00 konkurentski zahvat ( okvirni sporazum)
52 Nabavka specijalizovanih futrola  za službno oružje sa opasačima 1924000-0 (specijalne tkanine) 6.000,00 Direktni sporazum
53 Nabavka itisona jednokratnog 44112200-0 (Podne obloge) 15.000,00 konkurentski zahvat ( okvirni sporazum)
54 Nabavka obuće za rad na klizalištu 18811000-7 (Nepromočiva obuća) 1.700,00 Direktni sporazum
55 Nabavka termo pantalona za rad na klizalištu 18221000-4 (Nepromoćiva odjeća)  2.000,00 Direktni sporazum
56 Nabavka fiskalne kase 30100000-0 (Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim kompjutera, štampača i namještaja) 1.239,00 Direktni sporazum
57 Nabavka štampanog materijala (brošure učesnika, akreditacije, zahvalnice i sl.) za manifestaciju "Travel Fest" 22900000-9 (Razni štampani materijal) 6.000,00 Direktni sporazum
58 Nabavka i ugradnja dekoracijskog materijala (vinil/platno/karton) za manifestaciju "Travel Fest" 39298900-6 (Različiti proizvodi za dekoraciju) 6.000,00 Direktni sporazum
59 Nabavka nedostajuće tehničke opreme za realizaciju manifestacije "Travel Fest" u prostoru dvorane "Mirza Delibašić" i pripadajućim okolnim prostorima 31511000-1 (Jedinice svjetiljki sa zatvorenim snopom) 6.000,00 Direktni sporazum
60 Nabavka nedostajuće tehničke opreme za realizaciju konferencije u prostoru Doma mladih 32340000-8 (Mikrofoni i zvučnici) 6.000,00 Direktni sporazum
61 Nabavka video semafora 34996100-6 (Semafori) 115.000,00 Otvoreni postupak
Usluge
1 Održavanje kotlovnice - kotlovskog postrojenja 45259300-0 (Popravak i održavanje
toplane)
6.000,00 Direktni sporazum
2 Nabavka, ugradnja i baždarenje  ventila  42131147-8 (Sigurnosni ventili) 4.000,00 Direktni sporazum
3 Marketing usluge/reklamne usluge (Usluge reklamiranja, radio i TV reklame) 79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga) 100.000,00 Ograničeni postupak 
4 Prodaja prostora , animacija izlagaća i posjetioca  79000000-4 (Poslovne usluge) 20.000,00 Javni poziv
5 Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije 64210000-1 (Telefonske usluge, usluge prenosa podataka); 64212000-5 (Usluge mobilne telefonije) 25.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
6 WEB hosting i internet 72400000-4 (Usluge interneta) 2.000,00 Direktni sporazum
7 Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za reralizaciju manifestacija 32321200-1 (Audiovizuelna oprema) 25.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
8 Iznajmljivanje  opreme za  uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora 79931000-9 (Usluge unutrašnjeg opremanja) 50.000,00 Otvoreni postupak (okvirni sporazum)
9 Uređenje dvorana za programe 79933000-3 (Pomoćne usluge uređenja) 6.000,00 Direktni sporazum
10 Usluge zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanja koji nisu  izuzeti ZJN 79100000-5 (Pravne usluge) 6.000,00 Direktni sporazum
11 Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2023. 2024. godinu 79210000-9 (Računovodstvene i revizorske usluge) 16.000,00 Konkurentski zahtjev 
12 Osiguranje imovine, odgovornosti iz djelatnosti 66510000-8 (Usluge osiguranja) 6.000,00 Direktni sporazum
13 Nabavka bankarskih usluga (izbor poslovne banke) 66110000-4 (Bankarske usluge) 10.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
14 Nabavka usluga muzičkih umjetnika, artista,izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina za potrebe KJP Centrar Skenderija 92312100-2 (Zabavne usluge pozorišnih režisera, pjevačkih grupa, muzičkih sastava i orkestara) 150.000,00 Javni poziv
15 Priprema, izrada, prodaja i kontrola karata za programe u KJP Centar Skenderija 22459000-2 (Karte) 40.000,00 Konkurentski zahtjev  (Okvirni na 2 godine)
16 Outdoor oglašavanje za programe u KJP Centar Skenderija 79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga) 6.000,00 Direktni sporazum
17 Konsultanske usluge za EU i ostale međunarodne projekte 98000000-3 (Ostale javne, društvene i osobne usluge) 6.000,00 Direktni sporazum
18 Nabavka konsultantskih usluga (usluge stručne pomoći i svajetovanja) u postupcima javnih nabavki 79418000-7 (Usluge savjetovanja na području javne nabavke) 6.000,00 Konkurentski zahtjev
19 Usluge osoblja za redovno tekuće održavanje objekta i održavanje u hitnim intervencijama po potrebi objekta 79620000-6 (Usluge pribavljanja osoblja uključujući osoblje za rad na određeni vrijeme) 6.000,00 Direktni sporazum
20 Obuka uposlenika za rad na postrojenjima 8010000-5 ( Usluge obrazovanja) 5.000,00 Direktni sporazum
21 Backup ( spašavanje) podataka i korisnička podrška 72222300-0 ( Usluge informacione tehnologije) 6.000,00 Direktni sporazum
22 Usluge manipulativnih radnika 79620000-6 (Usluge pribavljanja osoblja uključujući i osoblje za rad na određeno vrijeme) 36.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
23 Usluge autogenog zavarivanja i rezanja 45262680-1 (Zavarivanje) 6.000,00 Direktni sporazum
24 Montaža rezervnih dijelova sistema grijanja 50720000-8 (Usluge popravaka i održavanja centralnog grijanja) 6.000,00 Direktni sporazum
25 Servis sistema grijanja 45232141-2 (Postrojenje za grijanje) 6.000,00 Direktni sporazum
26 Servis toplovodnih pumpi 42120000-6 (Pumpe i konpresori) 6.000,00 Direktni sporazum
27 Servis klima komora i split sistema 71351611-9 (Usluge povezane sa klimatologijom) 6.000,00 Direktni sporazum
28 Servis i održavanje liftova 42416100-6 (Liftovi) 6.000,00 Direktni sporazum
29 Servis i održavanje motornih vozila 50112000-3 (Usluge
popravaka i održavanja vozila)
6.000,00 Direktni sporazum
30 Servis i održavanje specijaliziranih vozila 50112200-5 (Usluge
održavanja vozila)
20.000,00 Konkurentski zahtjev
31 Servis i održavanje video i alarmnog sistema 50343000-1 (Usluge popravaka i održavanja videopreme) 6.000,00 Direktni sporazum
32 Servis mašina za čišćenje 50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja) 12.000,00 Konkurentski zahvat
33 Usluge otklanjanja kvarova na instalacijama 50700000-2 (Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama) 6.000,00 Direktni sporazum
34 Popravka odsisnog sistema u toaletima 50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja) 6.000,00 Direktni sporazum
35  Popravka i održavanje audio, video i rasvjetne opreme 50340000-0 (Usluge popravaka i održavanja audiovizuelne i optičke opreme) 6.000,00 Direktni sporazum
36 Popravka i održavanja aparata 50532000-3 (Usluge popravaka i održavnja električnih mašina, aparata i pripadajuće opreme) 6.000,00 Direktni sporazum
37 Održavanje, ispitivanje i servisiranje sistema protivpožarne zaštite (vatrodojava, detekcija CO i sprinkler) 35111500-0 (Sistemi za sprečavanje požara) 6.000,00 Direktni sporazum
38 Usluge redovnog pregleda, ispitivanja i servisiranja vatrogasne opreme i hidrantskih instalacija 50413200-5 (Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme) 4.000,00 Direktni sporazum
39 Pregled, ispitivanje i funkcionalna provjera elektroenergetskih postrojenja 10kV i 0.4kV sa izdavanjem potrebne tehničke dokumentacije 71334000-3  (Usluge za područje mašinstva i elektrotehnike)  4.000,00 Direktni sporazum
40 Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica (Siemens, Designa) 98351100-9 (Usluge parkingom) 45.000,00 Otvoreni postupak
41 Ocrtavanje parking mjesta i bojenje nosivih stubova, signalizacija parkinga 98314000-7 (Usluge bojenja) 6.000,00 Direktni sporazum
42 Usluge čišćenja prostora 90910000-9 (Usluge čišćenja) 48.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
43 Zanatske usluge (zidarske, keramičarske i sl.) 45262500-6  (Zidanje i zidanje opekom); 45431200-9 (Postavljanje zidnih pločica) 6.000,00 Direktni sporazum
44 Vodovodne i kanalizacione usluge 45330000-9 (Vodoinstalerski i sanitarni radovi) 6.000,00 Direktni sporazum
45 Usluge angažovanja dizalica, viljuškara sa operaterom 45510000-5 (Iznajmljivanje dizalica sa rukovateljem);  42415110-2 (Viljuškari) 6.000,00 Direktni sporazum
46 Nabavka poštanskih usluga 64110000-0 (Poštanske usluge) 6.000,00 Direktni sporazum
47 Usluge članarine u komorama  98100000-4 (Usluge članskih udruženja) 2.000,00 Direktni sporazum
48 Usluge oglašavanja u novinama  i portalima 79341000-6 (Usluge oglašavanja) 12.000,00 Konkurentski postupak (okvirni sporazum)
49 Usluge oglašavanja u službenim novinama 79341000 6.000,00 Direktni sporazum
50 Usluge organizacije seminara, webinara, korištenja usluga portala 79951000-5 (Usluge organizacije seminara) 6.000,00 Direktni sporazum
51 Izrada idejnog,  Glavnog i izvedbenog projekta sanacije i rekonstrukcije dvorane                             "Mirza Delibašić" i Revizija projekta 71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova) 100.000,00 Otvoreni postupak
52 Projektovanje sanacije i zaštita fasade kompleksa Skenderija 71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova) 80.000,00 Otvoreni postupak
53 Izrada elaborata o energetskoj efikasnosti objekta (energetskim karakteristikama Ledene dvorane) 71314300-5 (Savjetodavne usluge u području energetske efikasnosti) 3.000,00 Direktni sporazum
54 Projekat sanacije male dvorane za borilačke vještine 71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova) 20.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
55 Angažovanje hostesa i pomoćnog osoblja 79620000-6 (Usluge pribavljanja osoblja uključujući i osoblje za rad na određeno vrijeme) 5.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
56 Usluge fizičkog obezbjeđenja prostora i lica 79713000-5 (Zaštitarske službe) 6.000,00 Direktni sporazum
57 Usluge simultanog prevodioca sa opremom za konferenciju  i predavanja na manifestaciji Travel Fest 33000000-3 ( Komunikacijska i srodnna prava) 7.000,00 Direktni sporazum
58 Teoretska i praktična provjera znanja rukovanja oružjem 80620000-6 (Obuka i simulacija u području vatrenog oružja i municije)  1.000,00 Direktni sporazum
59 Osiguranje motornih vozila sa uključenim tehničkim pregledom 66514110-0 (Usluge osiguranja motornih vozila) 4.000,00 Direktni sporazum
60 Usluge pranja motornih vozila 5011200-3 (održavanje vozila) 1.000,00 Direktni sporazum
61 Zdravstveni pregled radnika 85140000-2 (Razne zdravstvene usluge) 6.000,00 Direktni sporazum
62 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 90921000-9 (Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina) 6.000,00 Direktni sporazum
63 Održavanje informacionih sistema za upravljanje preduzećem ISUP 72210000-0 (Usluge programiranja paketa programske podrške - Softverskih paketa)  6.000,00 Direktni sporazum
64 Usluge kopiranja uvezivanja 22000000-00 (tiskani materijal) 5.000,00 Račun
65 Usluge avio prevoza 60400000 avio prevoz 20.000,00 konkurentski zahtjev
66 Usluge hotelskog smještaja 55100000-1 ( Hotelske usluge) 40.000,00 Javni poziv
67 Usluge programskih paketa za videokonferencije 33000000-3 ( Komunikacijska i srodnna prava) 3.000,00 Račun
68 Usluge stručnog računovodstvenog usavršavanja 8010000-5 ( Usluge obrazovanja) 3.000,00 Račun
69 Izrada procjene i elaborata fizičke zaštite KJP CSS 7900000-4 ( Posebne usluge sigurnosti)  6.000,00 Direktni sporazum
70 Ljekarski pregledi uposlenika SUSIZ 85100000-0 ( Usluge u području zdravstva) 1.600,00 Direktni sporazum
71 Stručna obuka i usavršavanje uposlenika SUSIZ 8010000-5 ( Usluge obrazovanja) 600,00 Račun
72 Servis i održavanje alarmnih sistema 750000-6 ( Usluge javne uprave, odbrane) 600,00 Račun
73 RAK-dozvola za korištenje radio frekvencije Izuzeće  200,00 Račun
74 Servis metaldetektorskih vrata 500000000-5 (Usluge održavanja) 500,00 Račun
75 Sistem za evidenciju radnog vremena sa ugradnjom 31640000-4 ( Strojevi i aparati s pojedinačnim funkcijama) 4.000,00 Direktni sporazum
76 Subrevizija i proširenje/dorada Glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i sanacije Ledene dvorane 71000000-8 ( Arhitektonske,tehničke usluge) 250.000,00 Otvoreni postupak
77 Servis kopir aparata  500000000-5 (Usluge održavanja) 3.000,00 račun
78 Servis sportskog semafora  i akcionih vremena  sa zamjenom dijelova  500000000-5 ( Usluge održavanja) 10.000,00 Konkurentski postupak ( okvirni sporazum)
79 Sistematski pregled radnika  85147000-1( Zdravstvene usluge u preduzećima) 15.000,00 Otovreni    (okvirni sporazum)
80 Catering usluge  55523000-2 (usluge dostavljanja pripremljenje hrane 20.000,00 Javni poziv
81 Konsalting usluge sa izradom stručnog mišljenja, nadzor    vezano za konstrukcije građevina Skenderije  98000000-3 (Ostale javne, društvene i osobne usluge) 7.500,00 Izuzeće
82 Molersko-farbarske usluge za potrebe obilježavanja 40. godina Olimpijade 98314000-7 (Usluge bojenja) 4.056,80 Direktni sporazum
83 Usluge nabavke servera za instaliranje fiskalne kase/printera kod instaliranja brojača posjeta 48820000-2 (Serveri) 717,00 Direktni sporazum
84 Konsalting usluge izrade mape procesa, registra rizika i godišnjeg izvještavanja finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) 72212440-5 (Usluge razvoja programske podrške za finansijsku analizu i računovodstvo) 6.000,00 Direktni sporazum
85 Iznajmljivanje dekoracijskog platna 39515000-5 (Zavjese, draperije, kratke ukrasne draperije i platneni zastori) 5000,00 Direktni sporazum
86 Izrada geološkog i geotehničkog nalaza tla 71351913-6 (Usluge geološkog istraživanja) 6000,00 Direktni sporazum
87 Zamjena vodovodnih instalacija 39370000-6 (Vodovodne instalacije) 6000,00 Direktni sporazum
88 Usluge iznajmljivanja/postavka i demontaža crne kulise za dekoraciju u foajeu dvorane KJP Centar "Skendrija" za Sajam Knjiga 2024. godine i Sajam Turizma "Travel Fest" dimenzija 60 metara dužnih (blenda 120mx4m) 44112300-1 (Pregrade) 6000,00 Direktni sporazum
89 Nabavka scenografije i dekoracije izložbenih prostora za manifestaciju "Travel Fest" 79932000-6 (Usluge unutrašnjeg uređenja) 6000,00 Direktni sporazum
90 Nabavka i postavka brendirane metalne konstrukcije na platou Skenderija za manifestaciju "Travel Fest" 14700000-8 (Obični metali) 6000,00 Direktni sporazum
91 Nabavka i postavka jarbola na platou Skenderija za manifestaciju "Travel Fest" 31640000-4 (Mašine i aparati sa pojedinačnim funkcijama) 6000,00 Direktni sporazum
92 Pregled konstrukcije istočnog dijela platoa Centra Skenderija 71530000-2 (Usluge građevinskog savjetovanja) 6.000,00 Direktni sporazum
93 Projektni nadzor na radovima sanacije istočnog dijela platoa Centra Skenderija i AB kaskade 71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge) 3.000,00 Direktni sporazum
94 Nabavke usluge internet veze netFlat M 40/8 Mbps 48220000-6 (Programski paket za inernet i intranet) 410,00 Direktni sporazum
95 Nabavka usluge remont pogonskog postrojenja za podizanje zavjese u velikoj dvorani 50532100-4 7.393,00 Konkurentski zahtjev
96 Nabavka usluge servis kliznih vrata na ulazu u Privredni grad 50000000-7 234,00 Direktni sporazum
97 Ispitivanje električnih instalacija za šankove u dvorani "Mirza Delibašić" 71632000-7 990,00 Direktni sporazum
Radovi
1 Rekonstrukcija parketa u Dvorani D1 45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji) 35.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
2 Rekonstrukcija svlačionica u Dvoranama D1 i D2 45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji) 500.000,00 Otvoreni postupak
3 Rekonstrukcija sistema grijanja, hlađenja i ventilacije 45454000-4 (Radovi na rekonstrukciji) 5.000.000,00 Otvoreni postupak
4 Sanacija južnog foajea i svečanog salona 45453100-8(Sanacijski radovi) 250.000,00 Otvoreni postupak
5 Sanacija tribina u Dvorani D1 45453100-8 (Sanacijski radovi) 45.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
6 Sanacija prozorskih portala u D1 i D2 45453100-8(Sanacijski radovi) 29.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
7 Sanacija i rekonstrukcija Ledene dvorane 45453100-8 (Sanacijski radovi) 7.000.000,00 Otvoreni postupak
8 Sanacija i rekonstrukcija Doma mladih                                            LOT 1 krov - 2,000,000.00                           LOT 2 sprat - 1,500,000.00                      LOT 3 prizemlje - 3,000,000.00                  LOT 4 suteren - 2,500,000.00  45453100-8 (Sanacijski radovi) 9.000.000,00 Otvoreni postupak
9 Sanacija i rekonstrukcija platoa II faza 45453100-8 (Sanacijski radovi) 2.500.000,00 Otvoreni postupak
10 Sanacija konstruktivnih elemenata 45453100-8 (Sanacijski radovi) 1.200.000,00 Otvoreni postupak
11 Sanacija platoa I faza (dijela ispod trgovki) 45453100-8 (Sanacijski radovi) 1.800.000,00 Otvoreni postupak
12 Radovi na sanaciji istočnog dijela platoa Centra Skenderija i AB kaskade 45453100-8 (Sanacijski radovi) 250.627,00 Otvoreni postupak
13 Sanacija i renoviranje toaleta  Mirza Delibašić   Istok         45453100-8 (Sanacijski radovi) 150.000,00 Otvoreni postupak
14 Sanacija i renoviranje toaleta  sportskih dvorana                    45453100-8 (Sanacijski radovi) 55.000,00 Otvoreni postupak
15 Sanacija i renoviranje toaleta  privredni grad  istok, zapad i toaleti klub sportista               45453100-8  (Sanacijski radovi) 325.000,00 Otvoreni postupak
16 Sanacija konstrukcije dvorane                    Mirza Delibašić 45453100-8 (Sanacijski radovi) 1.200.000,00 Otvoreni postupak
17 Sanacija podne obloge u dvorani                „Mirza Delibašić“ 45453100-8 (Sanacijski radovi) 28.000,00 Otvoreni postupak
18 Rušenje trgovki A i B faze i sanacija  45111100-9 (Radovi rušenja) 285.000,00 Otvoreni postupak
19 Stolarski radovi 45421000-4 (Stolarski radovi) 6000,00 Direktni sporazum
    SVE UKUPNO 33.631.966,80  

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page