Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2021. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar Skenderija, utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj: 39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:
• Predmet nabavke (vrsta roba, usluga, radova)
• Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke
• Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama. Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija" d.o.o. su vršili planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2021. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/
Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo: https://anticorrupiks.com/registar-javnih-nabavki (pod "Institucija" izabrati KJP Centar Skenderija d.o.o.) 

Preuzmite kompletan Plan javnih nabavki za 2021. godinu (.pdf)

R. br.

Naziv predmeta nabavke

Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)

Procijenjena vrijednost (KM)

Vrsta postupka


Robe

1.

Računarska oprema

30213000-5 (Personalni kompjuteri)

6.000,00

Direktni sporazum

2.

Kancelarijski materijal

22800000-8 (Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal)

6.000,00

Direktni sporazum

3.

Alkoholna pića LOT1

15911000-7 (Alkoholna pića)

85.000,00

Otvoreni postupak (okvirni sporazum)

4.

Bezalkoholna pića i napitci LOT 2

15980000-1 (Bezalkoholna pića)

65.000,00

Otvoreni postupak(okvirni sporazum)

5.

Ugostiteljski artikli, sitni inventar i potrošni materijal

39220000-0 (Kuhinjska oprema, predmeti za domaćinstvo i potrepštine za ugostiteljstvo)

3.000,00

Direktni sporazum

6.

Vodomaterijal

44115210-4 (Materijal za vodoinstalacije)

6.000,00

Direktni sporazum

7.

Sanitarna oprema

39715300-0 (Sanitarna oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

8.

Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje

39830000-9 (Proizvodi za čišćenje

6.000,00

Direktni sporazum

9.

Građevinski materijal

44110000-4 (Građevinski materijali)

15.000,00

Konkurentski zahtjev(okvirni sporazum)

10.

Elektromaterijal

31681410-0 (Električni materijali)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

11.

Rasvjeta

31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)

6.000,00

Direktni sporazum

12.

Goriva i maziva

09100000-0 (Goriva)

5.000,00

Direktni sporazum

13.

Lož ulje za kotlovnicu

09135100-4 (Lož ulje)

15.000,00

Konkurentski zahtjev(okvirni sporazum)

14.

Oprema za radnike

18100000-0 (Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor)

5.000,00

Direktni sporazum

15.

Nabavka stolica

39112000-0 (Stolice)

6.000,00

Direktni sporazum

16.

Nabavka reklamnog  vanjskog osvjetljenja

31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke )

16.000,00

Konkurentski zahtjev

17.

Nabavka aluminijskih portala za atriji Privrednog grada

44200000-2 (Konstrukcijski proizvodi)

24.000,00

Konkurentski zahtjev

18.

Nabavka LED parova

31530000-0 (Dijelovi svjetiljki i rasvjetna oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

19.

Nabavka scenske rasvjete

31700000-3 (Elektronske, elektromehaničke i elektrotehničke potrepštine)

6.000,00

Direktni sporazum

20.

Nabavka itisona i podloga

44112200-0 (Podne obloge)

6.000,00

Direktni sporazum

21.

Nabavka Amstrong ploća 60x60

44110000-1 (Građevinski materijali i produženi artikli)

6.000,00

Direktni sporazum

22.

Nabavka sportskog mobilijara

37400000-2 (Proizvodi za sport i oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

23.

Nabavka mobilijara za dječije igralište

37535200-9 (Oprema za dječija igrališta)

6.000,00

Direktni sporazum

24.

Nabavka opreme za Zimsku čaroliju

31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)

       6.000,00

Direktni sporazum

25.

Nabavka hidranata i hidrantske opreme

39370000-6 (Vodovodne instalacije)

6.000,00

Direktni sporazum

26.

Nabavka i ugradnja aluminijskih portala i vrata

44200000-2 (Konstrukcijski proizvodi)

15.000,00

Konkurentski zahtjev

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Ugovor

27.

Nabavka i ugradnja sistema vatrodojave

31625200-5 (Protupožarni alarmni sistemi)

160.000,00

Otvoreni postupak

28.

Nabavka detektora požara

35111400-9 (Protupožarna oprema )

6.000,00

Direktni sporazum

29.

Nabavka mašina za čišćenje tvrdih podloga

39713410-0 (Aparati za čišćenje poda)

6.000,00

Direktni sporazum

30.

Nabavka dodatne opreme za klizalište

37411200-4 (Oprema za klizanje i hokej na ledu)

40.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

31.

Nabavka i ugradnja zavjesa za dvoranu MD

39515400-9 (Zastori)

40.000,00

Otvoreni postupak

32.

Nabavka mašine za čišćenje snijega

43313000-0 (Ralice za snijeg i mašine za čišćenje snijega)

6.000,00

Direktni sporazum

33.

Nabavka viljuškara

42415110-2 (Viljuškari)

50.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

34.

Nabavka led rasvjete za dvorane D1 i D2

31681410-0 (Električni materijali)

60.000,00

Otvoreni postupak

35.

Nabavka kancelarijskog namještaja

39000000-2 (Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje)

6.000,00

Direktni sporazum

36.

Nabavka dekoracija za projekat Zimska čarolija

31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)

45.000,00

Otvoreni postupak

37.

Nabavka zaštitne ograde

34928320-7 (Zaštitne ograde)

4.500,00

Direktni sporazum

38.

Nabavka inventara za ugostiteljtstvo

39310000-8 (Ugostiteljska oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

39.

Nabavka stakla i staklenih pregrada

14820000-5 (Staklo)

3.500,00

Direktni sporazum

40.

Nabavka stiropora-stirodura

44192000-2 (Razni građevinski materijali)

6.000,00

Direktni sporazum

41.

Nabavka dodatnih elemenata za klizalište na platou CS

37400000-2 (Proizvodi za sport i oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

42.

Nabavka klizaljki i pomagala za klizanje

37411200-4 (Oprema za klizanje i hokej na ledu)

6.000,00

Direktni sporazum

43.

Nabavka drvenih kućica

34144800-6 (Mobilne kuće)

6.000,00

Direktni sporazum

44.

Nabavka opreme za ledeni tobogan

37411200-4 (Oprema za klizanje i hokej na ledu)

80.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli

45.

Nabavka čilera

37481000-3 (Mašine za održavanje leda)

120.000,00

Otvoreni postupak(okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli

46.

Nabavka štand opreme

43327000-1 (Montažna oprema)

240.000,00

Otvoreni postupak

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli

47.

Nabavka kombi vozila

34130000-7 (Motorna vozila za prevoz robe)

38.000,00

Otvoreni postupak


Usluge

48.

Štampani materijal

22000000-0 (Štampani materijal i srodni proizvodi)

35.000,00

Konkurentski zahtjev(okvirni sporazum)

49.

Outdoor oglašavanje LCD display

98390000-3 (Usluge oglašavanja)

20.000,00

Konkurentski zahtjev(okvirni sporazum)

50.

Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora

98390000-3 (Ostale usluge)

40.000,00

Otvoreni postupak(okvirni sporazum)

51.

Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2020. godinu

79212000-3 (Revizorske usluge)

8.000,00

Konkurentski zahtjev

Odluka o pokretanju * Odluka o poništenju | Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli

52.

Osiguranje imovine, odgovornosti od djelatnosti i vozila

66510000-8 (Usluge osiguranja)

6.000,00

Direktni sporazum

53.

Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja

45259300-0 (Popravak i održavanje toplane )

3.000,00

Direktni sporazum

54.

Održavanje liftova

42416100-6 (Liftovi)

2.000,00

Direktni sporazum

55.

Održavanje sistema dojave požara-Vatrodojava (centrala i javljači)

35111400-9 (Protupožarna oprema )

6.000,00

Direktni sporazum

56.

Servis trafostanice

71334000-3   (Usluge za područje mašinstva i elektrotehnike)

3.000,00

Direktni sporazum

57.

Registracija motornih vozila

98390000-3 (Ostale usluge)

3.000,00

Direktni sporazum

58.

Servis i održavanje motornih vozila

50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)

3.000,00

Direktni sporazum

59.

Servis i održavanje specijaliziranih vozila

50112200-5 (Usluge održavanja vozila)

5.000,00

Direktni sporazum

60.

Pružanje catering usluga u Službi za ugostiteljstvo

98390000-3 (Ostale usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

61.

Oprema za video nadzor (popravka i proširenje VNS-a), servis i održavanje alarmnih sistema

32323500-8 (Oprema za videonadzor)

6.000,00

Direktni sporazum

62.

Servis "Heimman" uređaja metaldetektorskih vrata

98390000-3 (Ostale usluge)

2.200,00

Direktni sporazum

63.

Redovno servisiranje vatrogasne opreme

35111400-9 (Protupožarna oprema )

3.000,00

Direktni sporazum

64.

Servisiranje parkinga sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica (siemens, Designa)

98390000-3 (Ostale usluge)

45.000,00

Otvoreni postupak

65.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

98390000-3 (Ostale usluge)

4.000,00

Direktni sporazum

66.

Sanacija sportske plohe

98390000-3 (Ostale usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

67.

Nabavka usluge mobilne fiksne telefonije

64214000-9 (Posebne usluge telefonskih mreža u poslovne svrhe)

22.800,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

68.

WEB Hosting i internet

98390000-3 (Ostale usluge)

1.000,00

Direktni sporazum

69.

Usluga zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanja

79100000-5 (Pravne usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

70.

Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za realizaciju koncerata u KJP Centar Skenderija

98390000-3 (Ostale usluge)

25.000,00

Konkurentski zahtjev

71.

Nabavka usluga muzičkih umjetnika, artista,izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina za potrebe KJP Centrar Skenderija

92000000-1 (Usluge u području rekreacije, kulture i sporta)

180.000,00

Anex II B

72.

Izvođenje javnog vatrometa povodom manifestacija u KJP Centar Skenderija

24613200-6 (Pirotehnički proizvodi za vatromet )

2.500,00

Direktni sporazum

73.

Usluge radio reklama

79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga)

6.000,00

Direktni sporazum

74.

Izrada stručnog mišljenja sa proračunom nosivosti konstrukcije dijela platoa kompleksa Skenderija za potrebe organizovanja masovnih skupova

71330000-0 (Razne usluge inžinjeringa)

3.500,00

Direktni sporazum

75.

Nabavka usluge ocrtavanja parking mjesta i bojenje nosivih stubova

98314000-7 (Usluge bojenja)

3.000,00

Direktni sporazum

76.

Usluge TV reklama

79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga)

6.000,00

Direktni sporazum

77.

Projekt sanacije konstruktivnih elemenata na dijelu Privrednog grada CS

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

220.000,00

Otvoreni postupak

78.

Uređenje dvorane za programe

98390000-3 (Ostale usluge)

5.000,00

Direktni sporazum

79.

Nabavka avio karata

98390000-3 (Ostale usluge)

5.000,00

Direktni sporazum

80.

Nabavka usluga hotelskog smještaja

98390000-3 (Ostale usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

81.

Usluge oglašavanja u novinama

79340000-9 (Usluge oglašavanja i marketinga)

6.000,00

Direktni sporazum

82.

Nabavka usluga instalacije softvera (dopuna programskih rješenja)

72210000-0 (Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa)

6.000,00

Direktni sporazum


Radovi

83.

Sanacija platoa (površina ispred službenog ulaza i ulaza dvorane Mirza Delibašić

45000000-7 (Građevinski radovi)

50.000,00

Otvoreni postupak

84.

Nabavka i ugradnja alubond obloge i nosive konstrukcije za oblogu na ogradnom dijelu Atrija i ulaza u Privredni grad

44200000-2 (Građevinski materijal)

25.000,00

Konkurentski zahtjev

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Amer Kapo
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: amer.k@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page