Centar Skenderija / Prijavite korupciju!


Shodno zakonu o prevenciji korupcije u Kantonu Sarajevo (Sl. novine KS 35/22) možete prijaviti krupciju u KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo slanjem e-mail na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Ako želite da dostavite prijavu anonimno neophodno je da kreirate e-mail adresu koja će služiti samo za navedenu svrhu
  • Ako ne želite da ostanete anonimni, pošaljite prijavu koristeći e-mail adresu na koju Vas možemo kontaktirati u slučaju potrebe za dopunu prijave
  • U slučaju da se odlučite poslati prijavu kovertiranu putem pošte, možete ovdje preuzeti prijavni obrazac

* Pod korupcijom se podrazumjeva zloupotreba povjerene funkcije, radne obaveze ili posla od strane nosioca javne funkcije ili radnika zaposlenih u KJP Centar “Skenderija“ d.o.o. koja može dovesti do sticanja koristi. 

 

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page