Centar Skenderija / Javne nabavke


Plan Javnih nabavki usluga, roba i radova za 2022. godinu

Ovim planom Javnih nabavki KJP Centar „Skenderija“ d.o.o., utvrđuje se obaveza provođenja postupaka Javnih nabavki propisanih zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj:  39/14).

Predloženi plan nabavki sadrži slijedeće podatke:

  • Predmet nabavke ( vrsta roba, usluga, radova),
  • Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN),
  • Procjenjenu vrijednost predmeta Javne nabavke,
  • Vrstu predloženih postupaka Javne nabavke,
  • Okvirni datum pokretanja postupka,
  • Okvirni datum zaključenja ugovora,
  • Izvor finansiranja.

Osim nabavki koje su provedene u tabeli ovog plana, javna nabavka vršit će se i u drugim hitnim slučajevima putem direktnog sporazuma, u skladu sa pravilnikom i zakonom o Javnim nabavkama.

Ovaj plan nabavki se ne odnosi na nabavke koje se odnose na kapitalne investicije. 

U pripremi plana nabavke, svi sektori iz sastava KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. vršili su planiranje vlastitih potreba, koje je Sektor za komercijalne poslove preradio, uobličio i doveo u sklad sa planom finansijskih prihoda za 2022. godinu.

Portal javnih nabavki BiH: https://www.ejn.gov.ba/
Registar podataka o javnim nabavkama Kantona Sarajevo: https://anticorrupiks.com/registar-javnih-nabavki (pod "Institucija" izabrati KJP Centar Skenderija d.o.o.) 

Preuzmite kompletan Plan javnih nabavki za 2022. godinu (sa uključenim izmjenama i dopunama)

Naziv predmeta nabavke

Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)

Procijenjena
vrijednost

Vrsta postupka

 Robe

Računarska oprema

30213000-5 (Personalni
kompjuteri)

6.000,00

Direktni sporazum

Kancelarijski materijal

22800000-8 (Papirni ili
kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal)

6.000,00

Direktni sporazum

Alkoholna pića LOT1

15911000-7 (Alkoholna pića)

75.000,00

Otvoreni postupak (okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

Bezalkoholna pića i napitci LOT 2

15980000-1 (Bezalkoholna
pića)

55.000,00

Otvoreni postupak (okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

Ugostiteljski artikli, sitni inventar i potrošni materijal

39220000-0 (Kuhinjska
oprema, predmeti za
domaćinstvo i potrepštine za ugostiteljstvo)

3.000,00

Direktni sporazum

Nabavka materijala za tekuće održavanje

(Građevinski materijal, elektromaterijal, vodomaterijal i sanitarna oprema)

44140000-3 (Proizvodi srodni s građevinskim materijalima)

48.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Sanitarni materijal i sredstva za čišćenje

39830000-9 (Proizvodi za čišćenje

10.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Goriva i maziva

09100000-0 (Goriva)

6.000,00

Direktni sporazum

Lož ulje za kotlovnicu

09135100-4 (Lož ulje)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Nabavka reklamnog  vanjskog osvjetljenja

31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne svjetiljke)

16.000,00

Konkurentski zahtjev

Nabavka aluminijskih portala za atriji Privrednog grada

44200000-2 (Konstrukcijski
proizvodi)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Nabavka scenske rasvjete i LED parova

31530000-0 (Dijelovi svjetiljki i rasvjetna oprema)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Nabavka itisona i podloga

44112200-0 (Podne obloge)

15.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Okvirni sporazum * Ugovor 1

Nabavka Amstrong ploča 60x60

44110000-1 (Građevinski
materijali i produženi artikli)

2.000,00

Direktni sporazum

Nabavka sportskog mobilijara

37400000-2 (Proizvodi za
sport i oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka hidranata i hidrantske opreme

39370000-6 (Vodovodne
instalacije)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka i ugradnja sistema vatrodojave

31625200-5 (Protupožarni
alarmni sistemi)

160.000,00

Otvoreni postupak

Nabavka detektora požara

35111400-9 (Protupožarna
oprema )

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka mašina za čišćenje tvrdih podloga

39713410-0 (Aparati za
čišćenje poda)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka i ugradnja zavjesa za dvoranu M.Delibašić

39515400-9 (Zastori)

40.000,00

Otvoreni postupak

Nabavka led rasvjete za dvorane D1 i D2

31681410-0 (Električni
materijali)

60.000,00

Otvoreni postupak

Nabavka zaštitne ograde

34928320-7 (Zaštitne
ograde)

4.500,00

Direktni sporazum

Nabavka inventara za ugostiteljtstvo

39310000-8 (Ugostiteljska
oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka stakla

14820000-5 (Staklo)

3.500,00

Direktni sporazum

Nabavka dodatnih elemenata za klizalište na platou CS

37400000-2 (Proizvodi za sport i oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka dodatne štand opreme

43327000-1 (Montažna oprema)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka crnog platna za uređenje dvorane

19212300-8 (Platno)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Nabavka novina i časopisa

22200000-2 (Novine, stručni časopisi, periodične publikacije, časopisi)

2.000,00

Direktni sporazum

Oprema za radnike

18100000-0 (Radna odjeća)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka materijala za aranžiranje prezentacionog prostora na Sajmovima u 2022. godini

22462000-6 (Promotivni materijal)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka samouslužnih uređaja (vending aparati) 39711310-5 (Električni aparati za kafu) 6.000,00 Direktni sporazum
Nabavka proizvoda za samouslužne uređaje 15800000-6 (Razni prehrambeni proizvodi) 6.000,00 Direktni sporazum
Nabavka protivpožarne opreme 44480000-8 (Razna oprema za protupožarnu zaštitu) 6.000,00 Direktni sporazum
Nabavka audio opreme i scenske rasvjete za Dom mladih 32321200-1 (Audiovizuelna oprema) 30.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
Nabavka odvodnih kanalica 44163110-4 (Odvodne cijevi) 4.000,00 Direktni sporazum
Nabavka dodatnog materijala za realizaciju programa „Zimska čarolija“ 44100000-1 (Građevinski materijali i pridruženi artikli) 6.000,00 Direktni sporazum
Nabavka monoetilenglikola 24322310-3 (Etilen glikol) 6.000,00 Direktni sporazum
Nabavka kancelarijskog namještaja 39130000-2 (Kancelarijski namještaj) 6.000,00 Direktni sporazum
Nabavka poklona, suvenira 18530000-3 (Darovi i priznanja) 6.000,00 Direktni sporazum

Naziv predmeta nabavke

Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)

Procijenjena
vrijednost

Vrsta postupka

 Usluge

Štampani materijal

22000000-0 (Štampani
materijal i srodni proizvodi)

28.000,00

Konkurentski zahtjev(okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

Marketing usluge/reklamne usluge

(Outdoor oglašavanje LCD display, usluge radio reklama, usluge TV reklama, usluge oglašavanja u novinama)

98390000-3 (Usluge
oglašavanja)

35.000,00

Konkurentski zahtjev(okvirni sporazum)

Održavanje kotlovnice, kotlovskog postrojenja

45259300-0 (Popravak i
održavanje
toplane )

6.000,00

Direktni sporazum

Održavanje liftova

42416100-6 (Liftovi)

2.000,00

Direktni sporazum

Održavanje sistema dojave požara-Vatrodojava (centrala i javljači)

35111400-9 (Protupožarna
oprema )

6.000,00

Direktni sporazum

Servis trafostanice

71334000-3   (Usluge za područje mašinstva i elektrotehnike)

3.000,00

Direktni sporazum

Registracija motornih vozila

98390000-3 (Ostale usluge)

3.000,00

Direktni sporazum

Servis i održavanje motornih vozila

50112000-3 (Usluge popravaka  i održavanja vozila)

3.000,00

Direktni sporazum

Servis i održavanje specijaliziranih vozila

50112200-5 (Usluge održavanja vozila)

5.000,00

Direktni sporazum

Pružanje catering usluga u Službi za ugostiteljstvo

98390000-3 (Ostale usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

Oprema za video nadzor (popravka i proširenje VNS-a), servis i održavanje alarmnih sistema

32323500-8 (Oprema za
videonadzor)

6.000,00

Direktni sporazum

Servis "Heimman" uređaja metaldetektorskih vrata

98390000-3 (Ostale usluge)

2.200,00

Direktni sporazum

Redovno servisiranje vatrogasne opreme

35111400-9 (Protupožarna oprema )

3.000,00

Direktni sporazum

Servisiranje parkinga sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica (siemens, Designa)

98390000-3 (Ostale usluge)

45.000,00

Otvoreni postupak

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

98390000-3 (Ostale usluge)

4.000,00

Direktni sporazum

Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije

64214000-9 (Posebne
usluge telefonskih mreža u poslovne svrhe)

22.800,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora

WEB Hosting i internet

98390000-3 (Ostale usluge)

1.000,00

Direktni sporazum

Usluga zastupanja u parničnim predmetima i usluge konsultovanja i savjetovanja

79100000-5 (Pravne usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

Usluge iznajmljivanja audio i video opreme za realizaciju koncerata u KJP Centar Skenderija

98390000-3 (Ostale usluge)

25.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Opremanje, uređenje sajamskih prostora, štandova, izložbenog prostora

98390000-3 (Ostale usluge)

20.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Nabavka usluge ocrtavanja parking mjesta i bojenje nosivih stubova

98314000-7 (Usluge bojenja)

3.000,00

Direktni sporazum

Revizija seta finansijskih izvještaja o poslovanju za 2021. 2022. godinu

79212000-3 (Revizorske
usluge)

8.000,00

Konkurentski zahtjev

Projekt sanacije konstruktivnih elemenata na dijelu Privrednog grada CS

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

220.000,00

Otvoreni postupak

Uređenje dvorane za programe

98390000-3 (Ostale usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka usluga hotelskog smještaja

98390000-3 (Ostale usluge)

6.000,00

Direktni sporazum

Osiguranje imovine, odgovornosti od djelatnosti i vozila

66510000-8 (Usluge
osiguranja)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka usluga instalacije softvera (dopuna programskih rješenja)

72210000-0 (Usluge
programiranja paketa
programske podrške (softverskih
paketa)

6.000,00

Direktni sporazum

Usluge organizacije seminara, webinara

79951000-5 (Usluge organizacije seminara)

3.000,00

Direktni sporazum

Nabavka računovodstveno finansijskog programa (softver)

72210000-0 (Usluge programiranja paketa programske podrške – softverskih paketa)

12.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Nabavka bankarskih usluga (izbor poslovne banke)

66110000-4 (Bankarske usluge)

10.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Elaborat o stanju konstrukcije Centra Skenderija

71631400-4 (Usluge tehničkog pregleda inžinjerskih konstrukcija)

45.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Odluka o pokretanju * Odluka o dodjeli ugovora * Okvirni sporazum * Ugovor 1

Izrada projektne dokumentacije za poslove renoviranja Centra Skenderija

71220000-6 (Usluge projektiranja u arhitekturi)

32.000,00

Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)

Nabavka usluga muzičkih umjetnika, artista,izvođača, pjevača, pjevačkih grupa, pozorišnih umjetnika, muzičkih skupina za potrebe KJP Centrar Skenderija

92000000-1 (Usluge u
području rekreacije, kulture i sporta)

150.000,00

Postupak dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II, dio B

Odluka o pokretanju * Poziv za dostavu ponuda * Obrazac za prijavu

Odluka o dodjeli (Crvena Jabuka) * Odluka o dodjeli (SARS) * Odluka o dodjeli (Psihomodo Pop) * Odluka o dodjeli (Piloti) * Odluka o dodjeli (Unity) * Odluka o dodjeli (Zimska čarolija)

Priprema, izrada, prodaja i kontrola karata za programe u KJP Centar Skenderija

22459000-2 (Karte)

40.000,00

Konkurentski zahtjev

Outdoor oglašavanje za programe u KJP Centar Skenderija

79340000-9 (Usluge
oglašavanja i marketinga)

6.000,00

Direktni sporazum

Nabavka usluge Sigurnosne procjene i Elaborata sigurnosti preduzeća

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova)

6.000,00

Direktni sporazum

Servis mašina za čišćenje

50000000-5 (Usluge popravaka i održavanja)

6.000,00

Direktni sporazum

Izrada akta o Procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini 90711100-5 (Procjena rizika ili opasnosti, osim za građenje) 12.000,00 Konkurentski zahtjev (okvirni sporazum)
Revizija, usaglašavanje i optimizacija projekta sistema vatrodojave kompleksa Centar „Skenderija“ 71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova) 2.000,00 Direktni sporazum
Usluge održavanja, ispitivanja i servisiranja sistema protivpožarne zaštite  u 2022 godini 66515100-4 (Usluge osiguranja od požara) 6.000,00 Direktni sporazum
Konsalting usluge inžinjera zaštite od požara i zaštite na radu 71317100-4 (Savjetodavne usluge u zaštiti od požara i eksplozije i kontrole požara i eksplozije) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluge osoblja za redovno tekuće održavanje objekta i održavanje u hitnim intervencijama po potrebi objekta 98300000-6 (Razne usluge) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluga autogenog zavarivanja 45262680-1 (Zavarivanje) 6.000,00 Direktni sporazum
Servis sistema grijanja 45232141-2 (Postrojenje za grijanje) 6.000,00 Direktni sporazum
Reparacija toplovodnih pumpi 42122130-0 (Pumpe za vodu) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluge 3D mappinga 48326100-0 (Digitalno kartiranje) 760,00 Direktni sporazum
Usluge montaže mobilijara za dječiju igraonu 45223800-4 (Sastavljanje i podizanje montažnih konstrukcija) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluge nadzornog centra i interventne ekipe 79713000-5 (Zaštitarske službe) 500,00 Direktni sporazum
Zdravstveni pregled radnika 85140000-2 (Razne zdravstvene usluge) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluga montaže/demontaže platforme za ledeni tobogan 50531510-4 (Usluge demontaže samarica) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluge fotografisanja i snimanja 79961000-8 (Fotografske usluge) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluge angažovanja viljuškara sa operaterom 42415110-2 (Viljuškari) 6.000,00 Direktni sporazum
Nabavka poštanskih usluga 64110000-0 (Poštanske usluge) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluge fizičkog obezbjeđenja manifestacija 79713000-5 (Zaštitarske službe) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluge članarine u komorama i udruženjima 98100000-4 (Usluge članskih udruženja) 6.000,00 Direktni sporazum
Usluge oglašavanja u novinama i Službenom listu 79341000-6 (Usluge oglašavanja) 6.000,00 Direktni sporazum
Vodovodne i kanalizacione usluge 45330000-9 (vodoinstalerski i sanitarni radovi) 3.000,00 Direktni sporazum
Projekat sanacije konstrukcije „tambura“ Dom mladih 71327000-6 (Usluge projektiranja nosive konstrukcije) 6.000,00 Direktni sporazum
Iznajmljivanje LED displeja 51314000-6 (Usluge instaliranja videopreme) 6.000,00 Direktni sporazum
Izrada glavnog projekta sanacije dijela suterenske etaže u okviru objekta Dom mladih KJP Centar Skenderija – faze: arhitektura, hidroinstalacije, elektrika, mašinstvo i prateći elaborat, te izrada projekta mobilnih i dekorativnih elemenata enterijerskog uređenja u cilju unaprijeđenja poslovanja i funkcionisanja objekta 71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena troškova) 29.500,00 Konkurentski zahtjev

Naziv predmeta nabavke

Šifra Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)

Procijenjena
vrijednost

Vrsta postupka

Radovi

Sanacija platoa (površina ispred službenog ulaza i ulaza dvorane Mirza Delibašić

45000000-7 (Građevinski
radovi)

50.000,00

Otvoreni postupak

Nabavka i ugradnja alubond obloge i nosive konstrukcije za oblogu na ogradnom dijelu Atrija i ulaza u Privredni grad

44200000-2 (Građevinski
materijal)

25.000,00

Konkurentski zahtjev

Sanacija podne obloge u dvorani „Mirza Delibašić“

45000000-7 (Građevinski
radovi)

6.000,00

Direktni sporazum

Radovi na rušenju objekata i odvoz na deponiju (baraka I, II, hangar, trgovke na platou A i B)

45111000-8 (Radovi rušenja, priprema i čišćenje gradilišta)

60.000,00

Otvoreni postupak

UKUPNO:

 

1.799.760,00

 

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page