Centar Skenderija / Sektor sigurnosti


Sigurnost, čuvanje i zaštita objekata imovine i lica u Centru Skenderija datira od momenta kada je otpočela gradnja Skenderije (čuvana i u fazi gradnje), a potom nakon što je i zvanično otvorena 1969. godine. To znači da su uposlenici sigurnosti, ove respektabilne kuće, bili prvi čuvari „ključeva“ i sigurnosti imovine, a potom ostali čuvari sigurnosti objekta, imovine, lica i programa. Ova činjenica govori o nevjerovatno dugom iskustvu, na ovom zahtjevnom i odgovornom poslu, te o poznavanju funkcionalne strukture objekta, uspostavljane sigurnosne tehnologije, koja se kroz sve protekle godine izgrađivala i usavršavala, odnosno adaptirala prema različitim programskim potrebama i sigurnosnim zahtjevima vremena i prostora. 

Sa ponosom ističemo da slijedimo 40 godina iskustva na poslovima zaštite ovog objekta. Sektor sigurnosti i zaštite ima u kontinuitetu najduže zaštitarsko iskustvo u Kantonu Sarajevo, a vjerovatno i u BiH. Godine 1987. Služba zaštite objekta, prerasla je u Sektor bezbjednosti i zaštite, koji je imao oko 20 čuvara i izuzetno kvalitetna sredstva tehničke zaštite unutrašnjeg i vanjskog prostora, sa (za to vrijeme) moćnim video nadzornim sistemom. Sa postojećim iskustvom, kontinuitetom i tradicijom Centar Skenderija jeste garancija Vaše sigurnosti i ugodnog boravka.

Centar Skenderija je bila i ostala mjesto sigurnog okupljanja posjetilaca svih kategorija. Također, sa ponosom ističemo da u proteklih 45 godina rada i djelovanja Centra Skenderije u segmentu sigurnosti i zaštite, nije se desio ni jedan slučaj teškog ugrožavanja sigurnosti, koji je za posljedicu imao gubitak života ljudi. I mi zaštitari smo dio tog sistema koji funkcioniše u Centru Skenderija!

Uposlenici Sektora unutrašnje Sigurnosti i zaštite, redovno pristupaju neophodnim provjerama i obuci. Posjeduju certifikate MUP-a za obavljanje poslove fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine. Sektorom Sigurnosti rukovode izuzetno iskusni i stručni kadrovi, sa završenim fakultetima Kriminalističkih nauka, Fakulteta odbrane i sigurnosti, Fakulteta političkih nauka i Fakulteta za fizičku kulturu. Zaštitari imaju adekvatne srednje stručne spreme.

Zaštitari su opremljeni vatrenim oružjem, koje posjedujemo na osnovu odobrenja FMUP-a te sredstvima veze i drugim materijalno tehničkim sredstvima, potrebnim za izvršenje zadataka iz domena zaštite ljudi i imovine. Na raspolaganju imamo savremena sredsta tehničke zaštite za KD pregled: "Heiman" uređaj za kontrolu prtljaga, metaldetektorska vrata za kontrolu lica, kao i ručni metal detektori. Naše ovlasti i postupci proizilaze isključivo iz važećeg Zakona o zaštiti ljudi i imovine Federacije BiH.

Sektor Sigurnosti i zaštite svoju djelatnost obavlja kroz slijedeće segmente:

  • Fizička zaštita Kompleksa Skenderija
  • Tehnička zaštita Kompleksa Skenderija
  • Fizička zaštita programa u Skenderiji
  • Fizička zaštita programa u Domu mladih

Sektor unutrašnje sigurnosti i zaštite

Sead Sivčević (Načelnik Sektora)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dojavni centar / glavna recepcija / tim za intervencije:
Tel: +387 33 201 203
Mob: +387 62 337 757


Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page