Konkurs za prijem radnika

KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo raspisuje Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme. Referent za pravne poslove, Koordinator za finansijskoračunovodstvene i materijalne poslove, Menadžer za sajamske poslove, Operater tonskog sistema, Referent za izdavanje poslovnih prostora, Uposlenik na održavanju higijene

1. Referent za pravne poslove VSS - pravni fakultet - 1 izvršilac na  određeno vrijeme do godinu dana

2. Koordinator za finansijskoračunovodstvene i materijalne poslove VSS - ekonomski fakultet - 1 izvršilac na određeno vrijeme do godinu dana

3. Menadžer za sajamske poslove VSS ili VŠS bakalaureat - 1 izvršilac na određeno vrijeme do godinu dana

4. Operater tonskog sistema SSS - tehnička škola - 1 izvršilac na određeno vrijeme do godinu dana

5. Referent za izdavanje poslovnih prostora VSS ili VŠS bakalaureat - 1 izvršilac na  određeno vrijeme do godinu dana

6. Uposlenik na održavanju higijene - KV ili osnovna škola - 1 izvršilac na određeno vrijeme do godinu dana

Javni konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja (20/08/2019) u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, na internet stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" i na internet stranici Preduzeća.

Preuzmite kompletan Javni konkurs za prijem radnika (.pdf)Poslovnik o radu komisije (.pdf)

 

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page