Javni poziv Dom mladih

Na osnovu odluke o pokretanju aktivnosti za raspisivanje Javnog poziva za prikupljanje ponuda-prijava u svrhu organizacije programskih manifestacija u prostornim kapacitetima Doma mladih, broj:912/22 od dana 18. 02. 2022. godine, KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda-prijava u svrhu organizacije programskih manifestacija u prostornim kapacitetima Doma mladih / KJP Centar „Skenderija“ d.o.o.

Prostori u Domu mladih:

  1. Prizemlje Južnog krila Doma mladih (cca. 750m2)
  2. Prvi sprat Južnog krila Doma mladih (cca. 750m2)
  3. Amfiteatar i dio foajea kao i prostor backstage-a, prizemlje i suteren Dom mladih (cca. 1280m2)
  4. Dancing dvorana, sprat Doma mladih (cca. 2000m2)

Pogledajte ili preuzmite kompletan Javni poziv (.pdf).

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u jednom od dnevnih listova sa područja FBiH, zaključno do 08. 03. 2022. godine, do 15.00 časova posljednjeg dana trajanja oglasa. Javni poziv bit će objavljen i na web-stranici KJP Centra „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 09. 03. 2022. godine u 14:00 sati u prostorijama KJP „Centar „Skenderija“ d.o.o. na adresi Terezija bb, 71000 Sarajevo. 

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page