Javni oglas za prijem radnika

KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme do 1 godine. Naziv radnog mjesta: Rekviziter u komercijalnom sektoru - 2 izvršioca.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje“, na web stranici KJP Centar „Skenderija” d.o.o. Sarajevo www.skenderija.ba, internet stranici Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo i Registru javnih oglasa o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo.

Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objave u dnevnim novinama zaključno sa danom 13.12.2022. godine.

Preuzmite kompletan Javni oglas za prijem radnika (.pdf).

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Damir Petrinić
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: damir.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page