Javni konkurs - odbor za reviziju

Nadzorni odbor KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i 2 (dva) člana Odbora za reviziju KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo.

Javni konkurs će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Oslobođenje“, na web stranici Preduzeća i Registru javnih poziva za izbor i imenovanje u organima nadzora, upravljanja i rukovođenja u javnom sektoru Kantona Sarajevo. Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Preuzmite kompletan Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i 2 (dva) člana Odbora za reviziju KJP Centar Skenderija d.o.o. Sarajevo (.pdf)

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Edison Pavlović
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: edison.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page