Rješenje o rušenju objekata

Obavještavamo vas da je Centar Skenderija, 06. februara 2023. godine od Ubanističko-građevinskog inspektorata Opštine Centar Sarajevo, dobio Rješenje o rušenju bespravnih objekata pod nazivom "Trgovke faza B - plato Skenderija" koji su bili izgrađeni kao objekti privremenog karaktera sa rokom zadržavanja od tri godine (rok istekao 1993. godine) i za koje nakon toga nije izdato pravosnažno odobrenje za građenje.

Obavještavamo korisnike trgovki faza B na platou da smo dužni bez odlaganja postupiti po navedenom rješenju i da će u roku od 60 dana biti izvršeno uklanjanje istih. Pozivamo sve korisnike trgovki da u roku od 10 dana oslobode prostore od eventualnih pokretnih i nepokretnih stvari koe se nalaze u navedenim prostorima kako bi se ukljanjanje izvršilo nesmetano.

Molimo naše poslovne partnere i zakupce prostora za razumijevanje za moguće smetnje u obavljanju poslovnih aktivnosti u toku radova.

Peruzmite: Obavjest korisnicima i rješenje o rušenju

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Damir Petrinić
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: damir.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page