Poslovanje Centra Skenderija

» Izvještaj o poslovanju za 2013. i 2014. godinu «

Centar Skenderija: Pozitivan primjer da se i u otežanom ambijentu može povećati obim poslova iz obavljanja registriranih djelatnosti

Jedno od rijetkih privrednih Preduzeća u Kantonu Sarajevo koje se može pohvalititi da je samostalno bez dodatne pomoći države, prema revizorskom izvještaju za 2013. godinu uspjelo smanjiti gubitak iz 2012. godine za oko 830.000 KM je upravo KJP Centar Skenderija.

Na čelu sa direktorom, prof. dr Hajrizom Bećirovićem, Skenderija bilježi kontinuirano uzlazni trend povećanja obima poslovanja, što je svakako u ovim vremenima za pohvalu, i ovom Gradu i Državi su potrebne ovakve pozitivne priče koje su bez sumnje vodilja i da svi drugi javni subjekti kao i institucije vlasti na svim nivoima, samo uz dobro organizovan sistem rada, kvalitetno planiranje i dobro struktuirano kadrovsko podešavanje, mogu pronaći rješenje za prevazilaženje problematike poslovanja kao i unaprijeđenje iste.

Kako bi kroz metodološki pristup izvršili analizu poslovanja Skenderije u periodu od 2012. do 2014. godine, neophodno je naglasiti relevantnu problematiku na bazi bitnih analitičkih pokazatelja zatečenog stanja poslovanja KJP Centar Skenderija prije preuzimanja mandata, prof. dr Hajriza Bećirovića:

 • Naslijeđen dug negativnog poslovanja od 1.300.000 KM
 • Naslijeđene obaveze prema dobavljačima: KJKP Sarajevogas - 320.000 KM, Elektroprivreda - 77.000 KM, KJKP Vodovod - 22.000 KM, KJKP Rad - 117.000 KM, TPDC d.o.o. - 177.000, BH Telecom i BH Pošta - 25.000 KM i drugi dobavljači, što je ukupno iznosilo 1.040.430 KM
 • Naslijeđena potraživanja od kupaca 4.542.348 KM
 • Urušena krovna konstrukcija Ledene dvorane čime je potpuno onemogućeno poslovanje prostora Ledene dvorane za sportsku djelatnost, sajamske dvorane za sajamsku djelatnost, prostor garaže za izdavanje u zakup parking prostora, te na taj način znatno umanjen planirani prihod Preduzeća po navedenom osnovu, cca. 1.000.000 KM

Prof. dr Hajriz Bećirović, novoimenovani direktor u 2012. godini, shvatajući ozbiljnost pristupa poslovanja ovog respektabilnog javnog Preduzeća, a provodeći svoj mandantni program rada, angažuje najeminentnije stručnjake iz oblasti ekonomske i pravne struke, te organizuje i izrađuje Strategiju razvoja Preduzeća a zatim i Plan izlaska iz krize KJP Centar Skenderija sa jasno definiranim internim i eksternim determinantama koje definišu precizne zaključke i korake ka ozdravljanju i konsolidaciji Preduzeća u kojim se primarno orjentišu slijedeći ciljevi: Nema novih dugovanja, potpuna finansijska disciplina u smislu smanjenja svih troškova, povećanje obima poslovanja u svim segmentima djelokruga rada i kvalitetno kadrovsko podešavanje.

Uz puno optimizma i profesionalnog odnosa prema izvršenju preuzetih obaveza, kao i striktnu kontrolu troškova te kvalitetan dinamički plan realizacije poslova iz registrovane djelatnosti, KJP Centar Skenderija u 2014. godini će skoro sanirati gubitak, odnosno isti će biti oko 350.000 KM, a ovakvim predanim odnosom i ozbiljnim pristupom, svakako je za očekivati i pozitivan bilans poslovanja u 2015. godini. Također, sadašnje stanje dugovanja KJP Centar Skenderija prema KJKP Sarajevogas je smanjeno ispod 100.000 KM, JP Elektroprivreda – nema dugovanja te KJKP Vodovod – nema dugovanja, BH Telecom nema dugovanja i BH Pošta nema dugovanja.

Nadalje, želimo naglasiti da ovakve pozitivne priče očekuju građani ove Države i da se može i mora bolje, te konstatujemo da u tekućoj 2014. godini su znatno povećani rezultati poslovanja iz segmenta kulturno sportske djelatnosti, gdje nas posebno raduje činjenica da je Skenderija uspjela vratiti povjerenje javnog mijenja kada je u pitanju održavanje kulturnih sadržaja u Domu mladih i drugim dvoranskim prostorima. Mladi trebaju više optimizma i volje za „bolje sutra" i svijet treba da čuje novu pozitivnu energiju iz Sarajeva, zato Dom mladih ponovo širom otvara svoja vrata omladini i pruža im mogućnost da ispolje svoju kreativnost i budu aktivni sudionici dešavanja u ovom kulturnom centru. Dom mladih, planirane prihode iz kulturne djelatnosti će u potpunosti realizovati, unatoč evidentnim socioekonomskim dešavanjima u tekućoj godini - dešavanje prirodnih nesreća i organizovanja javnih protesta. Također, sportska djelatnost u odnosu na prethodne godine je povećala popunjenost dvoranskim prostorima za odvijanje trenažnog procesa, utakmice i rekreativnih termina.

Projekti koji su uspješno realizovani ili su u fazi realizacije  u periodu od 2012. do 2014. godine:

 1. Ugradnja rasvjetnih tijela na dijelu Privrednog grada (vrijednost projekta: 23.257,26 KM)
 2. Rekonstrukcija ploča spuštenog stropa u dijelu prostora Privrednog grada (vrijednost projekta: 56.756,70 KM)
 3. Ugradnja postrojenja za ventilaciju i klimatizaciju na sjevernom dijelu Privrednog grada (vrijednost projekta: 76.437,45 KM)
 4. Ugradnja postrojenja za ventilaciju i klimatizaciju u prostoru Amfiteatra Doma mladih (vrijednost projekta: 11.420,37 KM)
 5. Ugradnja sistema razglasa u Privrednom gradu (vrijednost projekta: 9.909,08 KM)
 6. Ugradnja i rekonstrukcija podnih kamenih ploča na dijelu Privrednog grada (vrijednost projekta: 20.222,87 KM)
 7. Uređenje predulaza ispred glavnog ulaza u Privredni grad (vrijednost projekta: 12.448,04 KM)
 8. Uređenje bivšeg prostora restorana "Borsalino" (vrijednost projekta rekonstrukcije spuštanog stropa i rasvjete: 18.000,00 KM)
 9. Uređenje prostorija Omladinskog košarkaškog kluba "Spars" u donjem istočnom foajeu dvorane „Mirza Delibašić"
 10. Asfaltiranje parking prostora Sjever, kapaciteta 120 parking mjesta (vrijednost projekta: 85.000,00 KM)
 11. Uređivanje i asfaltiranje pristupnog puta sa zapadne strane Skenderije, prilaz Sajamska dvorana (vrijednost projekta: 27.000,00 km)
 12. Uređivanje i asfaltiranje novog parking prostora na južnoj strani kompleksa Skenderija, kapaciteta novih 70 parking mjesta (vrijednost projekta: 68.000,00 KM)
 13. Uređenje i sanacija svlačionica u sportskim dvoranama Skenderije (vrijednost projekta: 26.000,00 KM)
 14. Nabavka i ugradnja automatskog naplatnog sistema na parkinzima KJP Centar Skenderija (vrijednost projekta: 250.000,00 KM)
 15. Nabavka i ugradnja vatrodojavnog sistema u prostorima Privrednog grada i drugim požarno ugroženim objektima preduzeća (vrijednost projekta: 40.000,00 KM)
 16. Organizovanje izrade elaborata o stanju konstrukcija svih objekata KJP Centar Skenderija u saradnji sa Institutom Građevinskog fakulteta Sarajevo (vrijednost projekta: 70.000,00 KM)
 17. Raščišćavanje urušenog otpadnog materijala na prostoru Ledene dvorane (vrijednost projekta: 60.000,00 KM)
 18. Postavljanje privremene drvene krovne konstrukcije na prostoru Ledene dvorane, sajamske dvorane i garaže (vrijednost projekta: 220.000,00 KM)
 19. Izrada glavnog projekta za sanaciju kritičnih tački na objektima Skenderije prema elaboratu Instituta za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta Sarajevo (vrijednost projekta: 35.000,00 KM)
 20. Sanacija kritičnih tački na objektima Ledena dvorana, Sajamska dvorana, garaža i Privredni grad prema elaboratu Instituta za materijale i konstrukcije Građevniskog fakulteta Sarajevo (vrijednost projekta: 950.000,00 KM)

  UKUPNA VRIJEDNOST REALIZOVANIH PROJEKATA: 2.100.000,00 KM

Pogledajte nekoliko fotografija koje ilustruju navedene ostvarene projekte:

 

PROBLEMI SA KOJIM SE SUSREĆEMO I ZA KOJE NAM JE POTREBNA
POMOĆ VLASNIKA IMOVINE CENTRA SKENDERIJA -  KANTON SARAJEVO

Djelatnost davanja u zakup poslovnih prostora u Privrednom gradu je opterećena po osnovu Protokola o sporazumnom razrješenju međusobnih odnosa, broj: 07-01-20- 17439 od 27. aprila 2006. godine

Iz razloga DONOŠENJA ODLUKE Skupštine Kantona Sarajevo o usvajanju Protokola o sporazumnom razrješenju međusobnih odnosa, broj: 07-01-20-17439 od 27. aprila 2006. godine, smanjen je priliv novčanih sredstava po osnovu zakupa poslovnih prostora, a koji se kreće u rasponu od 320.000,00 do 600.000,00 KM godišnje (u zavisnosti od broja iznajmljenih prostora po ulagačkim ugovorima).

Navedeno otežava finansiranje tekućeg i investicionog održavanja objekta na nivou postojećeg stanja. Na osnovu potpisanih ugovora o zakupu poslovnih prostora shodno Protokolu su stvorene obaveze prema zakupcima za izvršena ulaganja u adaptaciju poslovnih prostora u ukupnom iznosu od 11.154.940,34 KM. Ukupno je kompenzirana vrijednost ulaganja i potraživanja po osnovu zakupa 6.975.589,00 KM, od ovog iznosa Kanton Sarajevo je refundirao ukupno 1.342.000,00 KM ili po godinama: 2009. Godine - 150.000,00 KM, 2010. godine - 400.000,00 KM, 2011. godine - 200.000,00 KM, 2012. godine -  200.000,00 KM, 2013. godine - 200.000,00 KM i 2014. godine - 192.000,00 KM. Shodno gore navedenom Centar Skenderija je Protokolom oštećena za iznos od 6.975.589,00 KM umanjeno za refundirani iznos od strane Kantona Sarajevo od 1.342.000,00 KM, tj 5.633.589,00 KM.

Kako KJP Centar Skenderija gubi svoj novčani priliv, to u krajnjoj instanci dovodi do neizmirivanja obaveza prema dobavljačima, prema zaposlenima, doprinosima PIO i drugim, te s tim u vezi, uputili smo više zahtjeva prema resornom Ministarstvu privrede za preraspodjelom sredstava u budžetu, gdje bi se sredstva od 500.000 KM za tekuće održavanje preusmjerila za refundaciju troškova po osnovu Protokola, međutim nismo naišli na razumjevanje resornog ministarstva.

Vlada Kantona Sarajevo je donijela odluku da se kolekcija savremene umjetnosti ARS AEVI smjesti u prostor Dom mladih Centra Skenderija

Muzej savremene umjetnosti ARS AEVI lociran je u prizemlju i na spratu južnog krila Doma mladih i njegova postavka umjetničkih djela zauzima prostor od 2.000 m2 čiji samo troškovi (voda, struja, grijanje, ventilacija, investiciono i tekuće održavanje, amortizacija prostora i dr.) godišnje iznose cca 250.000,00 KM, a za koje nadležne institucije nisu obezbijedile izvor finansiranja, te iste finansira Centar Skenderija. Za troškove korištenja ovog prostora od 2007. godine do 31.12.2011. godine od Ars Aevi-a je ukupno naplaćeno 90.000,00 KM, iako se za troškove i zakupninu za ovaj prostor u proteklom periodu procjenjuje izgubljeni prihod u ukupnom iznosu od 1.339.000,00 KM. Osim što finansiramo troškove smještaja kolekcije, istovremeno ovaj prostor ne koristimo u svrhu obavljanja registrovane djelatnosti, te i po tom osnovu imamo umanjene godišnje prihode u procjenjenom iznosu od cca 500.000,00 KM. Isti slučaj je i sa smještajem Udruženja CKA Charlama u prostore Privrednog grada.

Kako KJP Centar Skenderija gubi svoj novčani priliv, to u krajnjoj instanci dovodi do neizmirivanja obaveza prema dobavljačima, prema zaposlenima, doprinosima PIO i dr.

Neprovođenje i nepoštivanje zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-2435-9/14 vezano za obezbjeđenje prostora Centar Skenderija – Poslovna zgrada za smještaj Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.

KJP Centar Skenderija je ustupila korištenje prostora Poslovne zgrade na način da je izvršila preseljenje cjelokupne Uprave i svih sektora iz navedenog prostora u prostor Doma mladih od 01. februara 2014. godine, međutim nikada nije realiziran zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-2435-9/14, te stim u vezi zbog neizvršenja obaveza Vlade Kantona, Skenderija je izgubila planirani novčani priliv, što je rezultiralo neizmirenju obaveza prema PIO, zaposlenicima i dr.

Nema podrške Kantona Sarajevo u organizaciji sajamskih aktivnosti - Sarajevski sajam

Sarajevski sajam je brand od 1980. godine i jedini član UFI i CEFA sa teritorije Bosne i Hercegovine i kao sajamski centar ima respekt i ugled u svijetu i ne može se porediti sa „tašna" firmama i organizatorima. Iako u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini ne postoji zakonska regulativa (kojom bi se odredilo ko se može baviti organizacijom sajmova, minimalni tehnički uslovi za organizaciju, klasifikaciju sajamskih manifestacija i dr.) Sarajevski sajam se ponaša i radi kao priznati sajamski centar i nastoji pratiti svjetske tokove u organizaciji sajmova u skladu sa tehničkim i finansijskim mogućnostima.

Preduzeće održava sajam ne samo radi ostvarivanja vlastitih prihoda, već i radi privrede Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine. Svakako je od velikog značaja za privredu Kantona Sarajevo da ima takve manifestacije obzirom na doprinos koji ostale privredne djelatnosti direktno i indirektno imaju od takvih manifestacija. 

NESHVATLJIVO JE DA KJP CENTAR SKENDERIJA NIJE NAIŠLA NA RAZUMJEVANJE MINISTARSTVA PRIVREDE KANTONA SARAJEVO, gdje smo u prijedlogu za budžet 2014. godine tražili podršku u sufinansiranju sajamske djelatnosti, te u više navrata kroz pisanu korenspodenciju, međutim, resorno Ministarstvo privrede se oglušio na sve naše zahtjeve, a našli su kao javni interes Kantona Sarajevo da sufinansira sajmove na ulicama, pijacama, u Gradačcu i dr.

Problemi tekućeg i investicionog održavanja

Ustavom Kantona Sarajevo je definisana obaveza održivosti funkcija svih javnih Preduzeća koja su u vlasništvu Kantona Sarajevo, kao i saniranje gubitaka poslovanja. Vlasnik imovine - Kanton Sarajevo i resorno Ministarstvo treba shvatiti težinu i potrebu za investicionim i tekućim održavanjem kompleksa „Skenderija" koji je izgrađen 1969. godine, čija je infrastruktura zastarila i oštećena tokom ratnih dešavanja, i potrebno je sanirati, urediti i inovirati. Propisana je obaveza vlasnika da se brine o svojoj imovini. 

Obezbjeđnje pogonske pouzdanosti i sigurnosti objekta sa aspekta sigurnosti ljudi i rada postrojenja su takva da ukoliko se blagovremeno ne obezbijede preventivne mjere u obnavljanje i sanaciju postrojenja i infrastrukturnih sistema doći će se u situaciju da će nadležne inspekcije zatvoriti objekat zbog neispunjavanja minimalnih tehničkih uslova propisanih zakonom, tehničkim propisima i normativima.

Uprava KJP Centar Skenderija je uputila zahtjev resornom Minstarstvu Vlade Kantona Sarajevo za pokretanje procedura za odobravanje kredita u cilju rekonstrukcije Ledene dvorane u iznosu od 5.000.000 KM, gdje smo projektom predvidjeli izgradnju dodatne etaže uz dizanje nivoa krova za 5 metara, odnosno nadziđivanje vanjskih nosivih zidova za 5 metara, pri čemu bi se na ovom prostoru zadržala multifunkcionalnost, odnosno obezbijedio bi se prostor za sve sportove: košarka, rukomet, odbojka, mali nogomet, borilački sportovi, fitness, ledena ploha za klizačke sportove, kuglana i sl. Realizacijom našeg prijedloga bi se rekonstruisao prostor Ledene dvorane, obezbjedili bi se novi sadržaji izdavanja prostora u zakup, a Preduzeće bi znatno povećalo obim poslova, čime bi se stekli realni uvjeti za vraćanje kredita. 

Nažalost Vlada Kantona Sarajevo nije prepoznala razvojni projekat Skenderije, gdje smo dobili odgovor da se kredit ne može odobriti, navodno "nisu investicije", a našlo se za shodno da se drugim javnim preduzećima odobravaju višemilionski krediti u svrhu isplata plaća i doprinosa uposlenicima.

I na kraju, društvenom mijenju je poznato da Skenderija kroz protekli period nije bila miljenik političkih opcija koje su na vlasti a posebno nije imala naklonjenost medija, te Uprava Preduzeća, ovim putem poziva inistitucije vlasti, posebno resorno ministarstvo privrede Vlade Kantona Sarajevo, da prepoza šansu koju im nudi poslovni ambijent u Skenderiji te podrže naše projekte, posebno one projekte koji nude kvalitetne investicije, jer naši poslovni procesi utemeljeni su na načelima upravljanja kvalitetom, a zadovoljstvo klijenata – korisnika prostora i usluga Skenderije, naše je glavno opredjeljenje, usmjerenje i obaveza. Težimo da budemo najbolji u onome što radimo, usredotočujemo se na ono što je važno za izgradnju našeg poslovanja.

Pozivamo udruženja i ustanove koje se bave organizacijom kulturno-zabavnih sadržaja, privrednih i sportskih sadržaja da budu dio poslovnog svijeta u kojem se ljudi, stvari i informacije o njima, kreću na efikasan i siguran način, odnosno želimo obezbjediti poslovne prilike koje će tjerati postojeće organizacione strukture i Vlasnika imovine da mjenjaju način razmišljanja i prilagođavanja kako bi odgovorile novim prilikama, ali i novim izazovima, posebno onim koji se odnose na projekte budućeg razvoja djelatnosti ovog Preduzeća.

Pozivamo sve medije da kroz naredni period proprate vrlo značajne manifestacije koje će se održati u prostorima Centra Skenderija.

Direktor

Prof. dr Hajriz Bećirović

Logo CS

Centar Skenderija

KJP Centar "Skenderija" d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

 

Direktor

Damir Petrinić
Tel/Fax: +387 33 226-614
E-mail: damir.p@skenderija.ba

Kontakt

Tel: +387 33 201-203
Tel/Fax: +387 33 211-016
E-mail: info@skenderija.ba
CS facebook page